3/2017 Jari Arffman – Checkpoint Tampere

Asukkaat piirtävät muotokuvan Tampereesta

 

Valokuvataiteilija Jari Arffman (s. 1965) on valokuvannut Tamperetta ja sen ihmisiä 2000-luvun alusta alkaen. Nyt hän on koonnut ja valikoinut kuvista kokonaisuuden, jonka Maahenki-kustantamon Musta taide -julkaisusarja ja Tampereen taidemuseo julkaisevat Checkpoint Tampere -nimisenä valokuvakirjana. Mustavalkoisessa kirjassa pääosassa ovat ihmiset.

Kirja on muotokuva Tampereesta ja tamperelaisista. Kuvissa ei ole mikä tahansa teollisuustaajama, vaan rosoinen oma itsensä, punatiilinen monikasvoinen Tampere, jonne Arffman muutti vuonna 1986. Siitä lähtien Tampere sekä sen ihmiset ovat olleet hänen aiheinaan.

Arffman on valokuvataiteen kentällä marginaalissa. Erottautuminen nykyvalokuvasta liittyy metodologiseen ja välineelliseen jyrkkyyteen: Arffman on vannoutunut analogisen valokuvauksen kannattaja. Kuvat on otettu kinofilmikameralla mustavalkofilmille. Valokuva ja sen valmistuminen ovat Arffmanille yhä yhden kuvan yksilöllistä käsityötä pimiössä.

”Kirja esittää Tampere-valokuviani noin 20 vuoden ajalta. Se on rakkaudentunnustus kotikaupungilleni, jossa ei tarvitse alistua nurkkapatrioottisuuteen ollakseen aito tamperelainen”, Arffman itse kuvailee Checkpoint Tampere -teosta.

Kirjassa on taidehistorioitsija Maaria Niemen artikkeli sekä suomeksi että englanniksi. Artikkeli käsittelee Arffmanin työskentelyä ja aiheita.

 


Musta Taide